Skip to main content

Lăng Nghiêm 94

Audio Preview

audio
Lăng Nghiêm 94


Published 1994


Đây là loạt pháp thoại mang chủ đề LĂNG NGHIÊM 94 do sư bà Hải Triều Âm, của Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng Việt Nam, thuyết giảng. (Tiểu Sử Sư Bà Hải Triều Âm)

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]

-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368


comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - November 24, 2012
Subject: Con Đường Giải Thoát
Đây là con đường giải thoát!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
DOWNLOAD OPTIONS
OGG VORBIS
Uplevel BACK
VBR MP3
Uplevel BACK
Uploaded by
Hue Tri
on 11/24/2012
Views
477
Favorites
1
Reviews
1
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Cratediggers
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 338
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 766
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by huetri@yahoo.com
audio
eye 1,914
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 683
favorite 1
comment 0
Cratediggers
audio
eye 12,333
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
audio
eye 1,100
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
audio
eye 3,089
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Spirituality and Religion
movies
eye 13,524
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Cratediggers
by People Ignore who i Am
audio
eye 88
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by Hobo Chang Ba
audio
eye 80
favorite 0
comment 0